transport sanitarny MTB Medica - transporty sanitarne

PATIENT TRANSPORT SERVICE (PTS)

PATIENT TRANSPORT SERVICE (PTS)

We provide top standard medical services, customized according to patient’s needs.

OUR OFFER

OUR OFFER

What distinguish us timeliness professionalism readiness for action availability

FOR PATIENTS

COMFORTABLE AMBULANCES
Our ambulances are always in top shape and fitted with the full medical equipment.

TIMELINESS
Every planned PTS is fulfilled on time.

COORDINATION
We analyse medical documents to plan the quickest route of transport as well as to ensure that all formalities are completed and the place of destination is informed about the arrival of the patient.

RELIABILITY
On arrival we check patient’s vital parameters (vitals). If we find that patient’s life is in danger we call Paramedics and stay with them until the team arrives.

MONITORING
We are equipped to monitor all of patient’s vital during transport.

OXYGEN THERAPY
We provide patient with the oxygen therapy (when necessary) for the transport duration a.k.a bed-to-bed – from approaching the patient until they’re connected to the final oxygen source.

COORDINATOR
Every PTS is supervised by the Medical Coordinator. They are available for medical consultation throughout the duration of the transport.

AVAILABILITY FOR FAMILY MEMBERS
We stay in touch with the family of the patient – we are available to answer every question about they’re condition.

SUITED TO PATIET’S NEEDS
Transport method is customise for every patient based on they’re preferences, medical recommendations and natural curvature of the body – so the patient feels comfortable and safe. We also take care of patient’s luggage it travels safely fasten inside the ambulance.

THERMAL COMFORT
We ensure thermal comfort according to season, weather and patient’s preferences – we can adjust the temperature in the ambulance to suit the patient.

ASSISTING IN CHANGING LOCATION
When at destination we help the patient during tests – e.g. by assisting to sitting position for CT and X-ray, transferring patient from ambulance to bed and making sure the luggage is accessible for them.

SAFELY HOME
Transport home includes collecting all the necessary medical documents and establishing targets and priorities for the future treatment to ensure patient has the knowledge to follow the recommendations. On arrival home we transfer the patient inside and assist him into comfortable position.

INVOICING
Invoice along with the copy are issued right after the transport is concluded and handed to the patient immediately.

W pełni sprawne, komfortowe ambulanse z pełnym wyposażeniem medycznym.

Terminowo realizujemy zaplanowane transporty sanitarne.

Analizujemy dokumentację medyczną tak, aby transport do miejsca docelowego trwał jak najkrócej, był zorganizowany, wszystkie formalności dopełnione, a miejsce docelowe było poinformowane o przybyciu pacjenta.

Przed przystąpieniem do realizacji transportu dokonujemy pomiaru parametrów życiowych pacjenta. W sytuacji rozpoznania stanu zagrożenia życia wzywamy Zespół Ratownictwa Medycznego oraz oczekujemy do czasu jego przybycia wraz z pacjentem w domu dbając o jego bezpieczeństwo.

W trakcie transportu posiadamy możliwość pełnego monitorowania funkcji życiowych pacjenta.

Zapewniamy tlenoterapię pacjentowi na cały czas transportu w systemie bed-to-bed – już od momentu przystąpienia do realizacji transportu do przełączenia do docelowego źródła tlenu (jeśli tlenoterapia jest potrzebna).

Posiadamy do dyspozycji Koordynatora Medycznego sprawującego merytoryczny nadzór nad przebiegiem transportu sanitarnego. W każdej chwili możemy dokonać konsultacji medycznej stanu pacjenta w trakcie transportu sanitarnego.

 Pozostajemy w kontakcie z rodziną pacjenta w trakcie realizacji transportu sanitarnego – w każdej chwili rodzina może zapytać, jak się czuje pacjent.

Metodę transportu do ambulansu dostosowujemy do preferowanej pozycji pacjenta przy uwzględnieniu zaleceń lekarskich oraz naturalnych krzywizn ciała – tak aby transport był przyjemny, bezpieczny i komfortowy. Pomagamy przetransportować bagaż pacjenta oraz zapewnić bezpieczne mocowanie walizki na czas trwania transportu sanitarnego.

Zapewniamy komfort termiczny adekwatny do pory roku oraz warunków atmosferycznych. Możemy ustawić temperaturę w ambulansie na dowolną preferowaną przez pacjenta.

Pomagamy pacjentowi i asystujemy w trakcie wykonywanych badań w miejscu docelowym- np. przesiąść się do badania TK, RTG, a jeśli trzeba to bezpiecznie przeniesiemy pacjenta na łóżko oraz doniesiemy bagaż do miejsca docelowego.

Realizując transport do domu pomagamy pacjentowi odebrać całość niezbędnej dokumentacji medycznej, ustalić dalsze cele i priorytety leczenia, tak aby pacjent nie zapomniał najważniejszych dokumentów oraz informacji. Po powrocie do domu wnosimy pacjenta do domu i pomagamy zająć pacjentowi dogodną pozycję.

Po zrealizowaniu transportu niezwłocznie wystawiamy fakturę oraz jej kopię przekazujemy pacjentowi.

FOR HEALTHCARE ENTITIES

CONTRACT WITH NFZ (NATIONAL HEALTH SERVICE)
We have a contract with NFZ to provide guaranteed services, e.g. Basic Healthcare.

TESTIMONIALS
We cooperate with multiple Basic Health Care providers (POZ) in Wroclaw. The testimonials from all our partners confirming our professionalism and commitment are available on demand for interested parties.

HEALTHCARE ENTITIES REGISTER
We are healthcare entity entered into the Healthcare Entities Register.

INSURANCE
We have Civic Liability (OC) insurance for Healthcare entity.

CARE FOR THE PATIENT
Patient Transport Services (PTS) for Basic Healthcare providers’ (POZ) patients are carried out based on the Declaration of Care from the moment it’s signed.

PTS COORDINATOR
Our PTS Coordinator is available 24/7 via phone: +48 730 730 444. The Coordinator helps to organised sanitary transport, explains it’s principles, helps to establish transport destination.

QUICK ARRIVAL
We reach the patient in the shortest possible time.

PUNCTUALITY
Every PTS is carried out on time according to schedule.

INTRODUCTORY EXAMINATION
We examine patients before carrying on with the transport.

QUALIFIED TEAM
Our team is composed from rescuers trained in qualified first aid.

FLEET AND EQUIPMENT
Our ambulances are always in top shape, fitted with the full medical equipment and the oxygen reserve necessary for the transport.

CONSTANT AVAILABILITY
We are available for the Basic Healthcare providers 24/7 under the phone number 730 730 444.

Posiadamy liczne referencje od wrocławskich placówek POZ.

Jesteśmy podmiotem leczniczy wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Podsiadamy ubezpieczenie OC Podmiotu Leczniczego.

Posiadamy umowę z NFZ o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna.

Realizujemy transport sanitarny pacjentów POZ na podstawie Oświadczenia o objęciu opieką już od chwili jego popisania.

Posiadamy Koordynatora ds. Transportu Sanitarnego dostępnego 24 h pod numerem telefonu +48 730 730 44. Koordynator pomaga zorganizować transport sanitarny, wyjaśnia zasady jego realizacji, pomaga w ustaleniu miejsca docelowego przyjęcia pacjenta.

Dojeżdżamy do pacjenta w najkrótszym możliwym czasie.

Realizujemy transporty sanitarne planowo na czas.

Badamy pacjentów przed przystąpieniem do realizacji transportu.

Nasz personel to ratownicy kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nasze ambulanse są sprawne technicznie, wyposażone w pełny sprzęt ratunkowy oraz konieczny do zapewnienia transportu zapas tlenu.

Pozostajemy do dyspozycji dla przychodni POZ.

CUSTOMISED OFFER

We are open to widening our standard services to suit our patients needs. The patients on board our ambulances are like family to us, we treat them with respect and care. Helping people gives us joy – we would like to share it with people in need.
We believe that our time together will turn out to be a pleasant journey!

We offer:

 1. Transport of potential and confirmed COVID infection.
 2. Transport for bariatric
 3. Transport with a family member inside the ambulance.
 4. Transport of the patients luggage.
transporty sanitarne MTB Medica

TRANSPORT COORDINATOR

Our partners can check the status of the transport by contacting our Transport Coordinator, available 24/7, via phone: +48 730 730 444.

ATTENTION

Due to the epidemic we would like to announce that our team has been vaccinated for SARS-CoV-2. In addition during transport we use personal protective equipment: masks FFP2/FFP3, visor or goggles, apron or overalls. Ambulance is disinfected after every transport.

PRICE

Each transport is priced individually. The final price includes the type of transport, distance, means//equipment necessary to provide the transport. However, each time we take into consideration patient’s financial capability. We want to deliver help to everyone in need.

Through our charity #pokonamycovid (we will defeat covid) we provide free PTS for people who need it. Please contact us for more information how to get help.

wnętrze karetki MTB Medica - transporty sanitarne

ABOUT US

O NAS

szyld MTB Medica

Our company is a professional healthcare entity that specializes in sanitary and medical transport. We know how to take care of patients in every condition. We are flexible and friendly. We provide not only the transport but we also handle all formalities – less worries for the patient.

Our ambulances allow us to take even the most difficult challenges.

OUR FULL OFFER

CONTACT

  CONTACT

  PTS Coordinator

  Grzegorz Hummel

  + 48 730 730 444

  Office

  +48 730 730 666

  2 Potockiego 2 St.
  51-153 Wrocław
  NIP:5512397799

  Legal Office

  Att. Judyta Moskala

  +48 506 790 566

  Law Firm
  Teczowa 82C/11 St.
  52-437 Wrocław